SUPORT A LA INFÀNCIA, ADOLESÈNCIA I FAMÍLIES

Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)

Un equip de professionals especialitzats en temes d’igualtat
i de gènere informa, atén, orienta i assessora
de manera individualitzada víctimes de violència de gènere.

El SIAD ofereix diferents serveis:

Acollida: informació i orientació laboral, social, familiar
o de parella per a les dones d'Osona.
Si és necessari, es deriva el cas als especialistes corresponents.

Assessorament jurídic: informació, orientació i assessorament jurídic
per a dones sobre:

- àmbit familiar i de parella
- custòdia de fills i filles
- impagament de pensions
- règims de visites
- maltractaments
- separacions i divorcis
- causes penal

No es fan tràmits.

Atenció psicològica: per a les dones que són o han estat víctimes
de la violència masclista o tenen risc de patir-la.
L'atenció pot ser individualitzada o en grup.

Acolliment temporal per a dones en situació de violència:
estada temporal en un allotjament comunitari o individual
per a dones soles o amb fills que han de marxar del seu domicili
per problemes de violència de gènere.
Si és necessari, es tramita la denúncia per maltractament.

Teleassistència: És un servei de de teleassistència mòbil que ofereix
una resposta ràpida les 24 hores del dia, i des de qualsevol lloc,
a víctimes de violència de gènere.

Està basat en un sistema de telefonia mòbil i telelocalització.

Qui pot rebre aquest servei? Dones víctimes de violència de gènere que disposin d’ordre d’allunyament o bé es trobin en una situació d’alt risc per aquest motiu.
S'ha de pagar? No
Com accedir-hi?

Per al servei d’acollida, cal adreçar-se al SIAD.

Per a l’assessorament jurídic i l’atenció psicològica, cal adreçar-se al servei d’acollida del SIAD.

Per a l’acolliment temporal i la teleassistència,
cal anar als serveis socials.

SIAD-Vic Dones
c. de la Llotja, 1, 2a planta
VIC
Tel. 93 702 72 84