PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona)

El BAT Osona és un servei per facilitar el dia a dia de les persones
en situació de dependència i la tasca dels seus cuidadors i familiars.
- Assessora i orienta sobre l’ús d’aparells tècnics.
- Assessora sobre com cuidar les persones amb dependència.
- Cedeix de forma temporal aparells tècnics i ortopèdics.

Qui pot rebre aquest servei? Persones de la comarca d’Osona amb dependència
temporal o permanent i persones que necessiten ajuda
per evitar situacions de risc en el seu entorn,
com ara caigudes o accidents.
S'ha de pagar? A lguns ajuts es presten gratuïts i d’altres s’han de pagar una part. També hi ha possibilitat de préstec i compra d’aparells.

Us n’informaran personalment.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora al treballador social del vostre ajuntament.