Presentació

Aquest document és la cartera de serveis socials
d'Osona format lectura fàcil.
Inclou una descripció general dels 29 serveis socials que ofereix el Consell Comarcal d'Osona,
defineix les persones que poden rebre’ls i els requisits per accedir-hi,
i especifica si són gratuïts o de pagament.

L’objectiu de la cartera és informar sobre els serveis socials
dels municipis en un llenguatge planer i directe
i facilitar-ne l’accés a la ciutadania.
La cartera es divideix en 5 blocs.
Cada bloc agrupa diferents serveis
d’acord amb les persones a les quals s’adrecen.